Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di Politeknik

Ahmad @ Mazlan, Nurazlen (2003) Pembangunan dan penilaian bahan pengajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran pemasaran 1 : satu tinjauan di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
1812Kb

Abstract

Pada masa kini, perkembangan teknologi maklumat dalam dunia pendidikan tidak lagi boleh di nafikan. Modul Pengajaran Pemasaran 1 (MPP1) adalah satu bahan pengajaran yang dibangunkan berbantukan komputer. Antara aspek yang dikaji ialah, isi kandungan dan reka bentuk pengajaran MPP 1, juga penerimaan serta minat pelajar terhadap MPP1 ini. Kajian ini melibatkan 3 orang pensyarah politeknik yang mengajar mata pelajaran Pemasaran 1 dan 45 orang pelajar semester satu Diploma Pemasaran Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Sampel yang digunakan adalah sampel rawak kelompok. Untuk kajian ini, instrumen yang digunakan ialah senarai semak dan soal selidik di mana penilaian dilakukan berdasarkan kepada persepsi responden terhadap MPP1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Statistical Packages For Social Science (SPSS) Versi 11.0 yang melibatkan skor min dan kekerapan. Hasil kajian menunjukkan MPP1 memenuhi isi kandungan mata pelajaran pemasaran 1 di samping menepati reka bentuk pengajaran berdasarkan senarai semak yang diterima dari pensyarah. Penerimaan pelajar terhadap MPP1 juga adalah baik (skor min=3.209) dan pelajar begitu berminat terhadap MPP1 ini (skor min=3.308). Ini jelas menunjukkan pelajar adalah berminat dan menerima MPP 1 sebagai bahan pengajaran. Dengan itu, MPP1 ini adalah sesuai untuk digunakan sebagai bahan pengajaran oleh pensyarah di peringkat politeknik. Cadangan bahawa MPP1 ini dihasilkan bagi subtopik lain dalam mata pelajaran pemasaran 1, serta adalah lebih baik sekiranya, MPP1 ini dapat dicapai melalui web dan membuka laluan kepada pengkaji seterusnya untuk membina modul bagi mata pelajaran lain.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:1028
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:20 Apr 2011 09:53
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page