Kualiti pensyarah politeknik lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

Ishak, Izlin Zuriani (2002) Kualiti pensyarah politeknik lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
975Kb

Abstract

Kajian ini berjudul "Kualiti Pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)" telah dijalankan di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) dan Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Tujuan utama kajian ini ialah untuk menilai tahap kualiti pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO daripada aspek empat indicator kualiti pensyarah iaitu, sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan profesionalisme. Pengkaji juga meninjau hubungan diantara empat indikator kualiti Pensyarah. Sampel telah dipilih secara rawak yang melibatkan pensyarah Politeknik yang bukan daripada Program Sarjana Pendidikan KUiTTHO. Sebanyak 60 orang responden telah dipilih dari PSA dan POLIMAS. Data-data dikumpul menggunakan instrumen soal selidik dan temubual. Data diproses menggunakan perisian "Statistic Package for the Social Science version J 0.0 (SPSS v J 0.0) for Windows." Hasil dari dapatan kajian ini, di dapati bahawa tahap kualiti pensyarah Politeknik Lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO adalah di tahap sederhana. Begitu juga dengan kualiti sikap, profesionalisme, penguasaan ilmu pegetahuan dan kemahiran dipersepsikan di tahap sederhana. Empat indicator kualiti pensyarah di dapati mempunyai hubungan yang tinggi di antara indicator-indikator tersebut. Ujian juga menunjukkan bahawa tiada perbezaan yang signifikan di antara persepsi stafPSA dan POLIMAS terhadap kualiti pensyarah. Akhir sekali, pengkaji membangunkan satu prototaip, iaitu perisian Ujian Kualiti Kendiri hasil daripada maklumbalas dapatan kajian sebagai satu cadangan produk kepada KUiTTHO.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher education
ID Code:1244
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:20 Apr 2011 09:34
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page