Penghasilan modul berasaskan multimedia bagi mata pelajaran perdagangan di sekolah menengah teknik

Mat Puzi, Azuyaria (2004) Penghasilan modul berasaskan multimedia bagi mata pelajaran perdagangan di sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
1214Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat penerimaan pelajar terhadap penggunaan modul berbentuk multimedia dalam proses pembelajaran. Bahan pembelajaran berbentuk CD multimedia Perdagangan (MPerd.) ini mengukur penerimaan pelajar dari aspek kesesuaian isi kandungan, kesesuaian rekabentuk dan motivasi serta minat terhadap penggunaan MPerd. yang dihasilkan. MPerd. dihasilkan menerusi satu pendekatan yang sistematik bermula dari proses tinjauan ke atas tempat, modul, dan pelajar. Seramai 39 orang responden daripada Sekolah Menengah Teknik Kluang dijadikan sebagai sampel kajian. Maklum balas diperolehi menerusi borang soal selidik dan dianalisis dalam bentuk skor min (Mean Score), peratusan (Percentage) dan kekerapan (Frequency) dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For Social Science) Versi 11.0. Dapatan kajian menunjukkan responden bersetuju bahawa isi kandungan dan rekabentuk yang dimasukkan dalam Mperd. adalah sesuai dan responden juga menyatakan sangat setuju bahawa Mperd. dapat meningkatkan minat serta motivasi pelajar. Secara keseluruhannya, nilai skor min bagi ketiga-tiga aspek menunjukkan keputusan yang tinggi. Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa MPerd. yang dihasilkan oleh pengkaji dapat diterima oleh pelajar. Beberapa cadangan juga dikemukakan untuk meningkatkan kualiti MPerd. supaya boleh dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dalam membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:1246
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:20 Apr 2011 09:38
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page