Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidikan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO

Ramdas @ Chelamuthu , Murugadas (2001) Penghasilan dan penilaian modul pembelajaran kadar kendiri (MPKK) bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidikan di kalangan pensyarah Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
842Kb

Abstract

Para pensyarah boleh meningkatkan profesionalisme mereka dengan menjalankan penyelidikan. Mereka hams menguasai segala aspek dalarn menjalankan penyelidikan. Walaubagaimanapun, tinjauan awal kami ke atas kebanyakan penyelidikan yang dijalankan oleh pelajar Srujana Pendidikan (Teknikal) di bawah bimbingan pensyarah labatan Pendidikan Teknik dan Vokasional KUiTTHO, menunjukkan bahawa para pelajar cenderung menggunakan statistik asas seperti jadual dan graf. Mereka jarang menggunakan statistik deskriptif dan inferensi bagi menginterpretasi data. Kemungkinan besar, para pensyarah sendiri kurang pengetahuan dalarn menggunakan statistik dalam penyelidikan. Bagi membantu mereka, satu Modul Pembelajaran Kadar Kendiri (MPKK) telah dihasilkan. Modul tersebut telah diedarkan kepada 15 orang pesyarah. Mereka telah diminta untuk menilai isi, sifat "user friendly" dan kebolehlaksanaan modul tersebut. Tarnbahan pula, sarna ada pengalarnan mereka membimbing menyelia penyelidikan mempunyai hubungkait dengan penilaian MPKK juga telah dilihat. Keputusan ujian-t menunjukkan isi MPKK adalah baik , bersifat "user friendly" dan kebolehlaksanaan. Ujian korelasi menunjukkan bahawa tidak terdapat sebarang hubungkait di antara pengalaman pensyarah membimbing penyelidikan dengan penilaian MPKK.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1705 Education and training of teachers and administrators
ID Code:1304
Deposited By:M.Iqbal Zainal A
Deposited On:20 Apr 2011 11:29
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page