Satu tinjauan perspektif pengurus terhadap k-workers

Osman, Zuraida (2003) Satu tinjauan perspektif pengurus terhadap k-workers. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
1337Kb

Abstract

Negara yang mempunyai ramai pekerja berpengetahuan mempunyai keiebihan berbanding dengan negara-negara iain dari perspektif ekonomi. Kini k-workers diperlukan untuk menghadapi perubahan dan persaingan globalisasi. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan bertujuan untuk mengenaipastik-workers dari perspektif pengurus di syarikat Aicatei Network Systems (M) Sdn Bhd. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenaipasti persediaan pengurus terhadap persediaan pembangunan pekerja ke arah melahirkan k-workers. Seramai 28 orang responden daripada Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd terlibat daiam kajian ini. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen dan dapatan kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan perisian SPSS untuk mendapatkan niiai min skor dan sisihan piawai. Hasii kajian menunjukkan pengurus bersetuju bahawa k-workers adaiah seorang pekerja yang perlu menguasai kemahiran berkomunikasi, penguasaan ICT dan penguasaan bahasa Inggeris. Persediaan pengurus terhadap pembangunan pekerja daiam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke arah melahirkank-workers berada di tahap yang baik. Meiihat kepada permasalahan ini, pengkaji membangunkan satu garis panduan ke arah meiahirkan k-workers sebagai rujukan kepada pengurus dan pekerja. Pengkaji juga mengemukakan beberapa cadangan sebagai rujukan di masa hadapan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD4801-8943 Labor. Work. Working class
ID Code:1333
Deposited By:Ms Aryanti Ahmad
Deposited On:20 Apr 2011 10:51
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page