Penghasilan buku panduan kerja luar ukur Takimetri bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam pembelajaran secara amali

Abu Bakar, Noor Azma (2004) Penghasilan buku panduan kerja luar ukur Takimetri bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar dalam pembelajaran secara amali. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
1313Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan satu Buku Panduan Keija Luar Ukur Takimetri untuk digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran secara amali di makmal. Penilaian terhadap kajian ini adalah merangkumi kepada tiga objektif yang telah dinyatakan iaitu menghasilkan buku panduan yang berkonsepkan mesra pengguna, untuk mengetahui samada penggunaan grafik dalam buku panduan dapat meningkatkan kefahaman pengguna dan untuk mengetahui samada buku panduan ini sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran secara amali di makmal. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif dimana ia menggunakan instrumen berbentuk borang soal selidik. Seramai 36 orang responden telah dipilih dalam pelaksanaan kajian ini yang terdiri daripada pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Semester 2, Sesi 2003/2004. Maklum balas yang diperolehi melalui edaran borang soal selidik telah dianalisis secara statistik dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 10. Hasil daripada analisis yang telah dibuat didapati bahawa buku panduan yang dihasilkan ini adalah berkonsepkan mesra pengguna. Penggunaan grafik yang diterapkan ke dalam buku panduan ini juga dapat meningkatkan kefahaman pengguna dalam melakukan keija amali ukur. Selain itu, hasil daripada analisis yang dibuat menunjukkan bahawa buku panduan ini sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran secara amali di makmal dimana nilai skor min yang diperolehi berada pada tahap yang tinggi iaitu dalam julat 3.81 hingga 5.00.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) > TA501-625 Surveying
ID Code:1395
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:09 May 2011 08:34
Last Modified:09 May 2011 08:34

Repository Staff Only: item control page