Persepsi pensyarah tentang program perkembangan staf (PPS) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS)

Mat Isa, Mohd Nizam (2002) Persepsi pensyarah tentang program perkembangan staf (PPS) di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
1647Kb

Abstract

Tujuan penyelidikan ini dijalankan ialah untuk meninjau persepsi pensyarah tentang Program Perkembangan staf. Objektif kajian ialah meninjau persepsi pensyarah tentang kepentingan Program Perkembangan Staf kepada mereka. Di samping itu, kajian juga tertumpu kepada persepsi pensyarah tentang tahap pelaksanaan Program Perkembangan Staf oleh pihak pengurusan. Selain itu, kajian ini meninjau tahap sokongan yang diberikan oleh pengarah atau ketua jabatan terhadap penglihatan pensyarah dalam Program Perkembangan Staf. Seramai 80 orang pensyarah Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS) yang merangkumi empat jabatan telah terlibat dalam kajian yang dijalankan. Instrumen kajian ialah soal selidik dan datadata yang telah diperoleh telah dianalisis menggunakan program SPSS versi 10.0 dan Microsoft Excel digunakan untuk memudahkan penyiapan kajian. Hasil kajian mendapati secara keseluruhannya pensyarah-pensyarah mendapati Program Perkembangan Staf ini penting untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Mereka mengatakan pelaksanaan Program Perkembangan Staf berada di tahap yang rendah manakala sokongan yang diberikan berada di tahap yang sederhana.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher education
ID Code:1416
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:20 Apr 2011 15:00
Last Modified:29 Apr 2011 14:44

Repository Staff Only: item control page