Kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah teknik

Zainal Abidin, Zaimilatun Laila (2001) Kepuasan kerja di kalangan guru-guru sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
1560Kb

Abstract

Kajian ini adalah untuk mengenai pasti tahap kepuasan keija di kalangan guruguru Sekolah Menengah Teknik (SMT) Juasseh, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ia juga bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi punca utama kepuasan keija guru guru. Faktor-faktor yang dikenal pasti ialah kepuasan keija terhadap gaji, penyeliaan, peluang kenaikan pangkat, hubungan dengan rakan sekeija dan pekeijaan itu sendiri. Seramai 63 orang guru SMT Juasseh telah dipilih secara rawak sebagai responden. Maklumat diperolehi dengan menggunakan satu set borang soal selidik. Soal selidik dibahagikan kepada dua bahagian iaitu mengenai latar belakang responden dan pernyataan "Job Descriptive Index" (JDI) yang mengandungi 72 item. Pernyataan JDI terdiri daripada enam dimensi; gaji, penyeliaan, peluang kenaikan pangkat, hubungan dengan rakan sekerja dan pekeijaan itu sendiri. Setiap pernyataan mempunyai tiga pilihan jawapan iaitu ya, tidak dan tidak pasti. Keputusan kajian menunjukkan guru guru SMT Juasseh mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi. Kebanyakan guru berpuas hati dengan penyeliaan, rakan sekeija dan pekerjaan itu sendiri. Sebaliknya, guru-guru kurang berpuas hati mengenai peluang kenaikan pangkat dan gaji yang diperolehi. Semoga kajian ini dapat dijadikan panduan bagi menyelesaikan masalah kepuasan kerja di kalangan guru-guru SMT.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB2801 School administration and organization
ID Code:1440
Deposited By:Khairunnisa Ahmad
Deposited On:20 Apr 2011 14:59
Last Modified:29 Apr 2011 14:44

Repository Staff Only: item control page