Kajian tahap profesionalisme keguruan lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO di Politeknik

Hussin, Nor Haziah (2003) Kajian tahap profesionalisme keguruan lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO di Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
1484Kb

Abstract

Laporan Projek Sarjana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk "Kajian Tahap Profesionalisme Keguruan Lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO : Laporan Kendiri. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti ciri-ciri kualiti profesionalisme keguruan yang dimiliki oleh lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO di Politeknik dan mengenalpasti sejauhmana kecenderungan lepasan Saijana Pendidikan KUiTTHO untuk meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Sampel kajian adalah seramai 23 orang responden. Kajian adalah berbentuk tinjauan iaitu menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada pensyarah lepasan Sarjana Pendidikan KUiTTHO yang bertugas di Bahagian Perdagangan Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah. Kesemua data di analisis dalam bentuk deskriptif dan frekuensi. Kaedah peratusan digunakan untuk menganalisis data bagi latarbelakang responden. Manakala kaedah purata skor digunakan untuk menganalisis data bagi ciri-ciri kualiti yang disenaraikan iaitu dari segi pengetahuan dalam bidang yang diajar, kemahiran dan kaedah pengajaran serta sahsiah yang dimiliki dan tahap kecenderungan responden untuk meningkatkan tahap profesionalisme. Analisis yang dijalankan menunjukkan bahawa keseluruhan responden mempunyai ciri-ciri kualiti yang diperlukan untuk memenuhi tahap profesionalisme keguruan dan responden juga mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan yang ada. Di akhir kajian ini, pengkaji mencadangkan agar diwujudkan satu Panduan Ringkas Penilaian Tahap Profesionalisme Keguruan yang boleh digunakan sebagai kriteria/panduan dalam proses pemilihan pensyarah baru dan panduan kepada pensyarah sedia ada dan dicadangkan supaya kajian ini dilanjutkan ke seluruh Politeknik di Malaysia.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1705 Education and training of teachers and administrators
ID Code:1519
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:27 Apr 2011 15:30
Last Modified:29 Apr 2011 14:44

Repository Staff Only: item control page