Satu tinjauan keberkesanan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar Sarjana Muda (Lukisan Kejuruteraan) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

Hashim, Mohd Hafiz (2001) Satu tinjauan keberkesanan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar Sarjana Muda (Lukisan Kejuruteraan) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Institut Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
1659Kb

Abstract

Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk meninjau keberkesanan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar dalam mataplajaran Lukisan Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Ianya melihat kepada beberapa objektif khusus dalam menentukan prestasi pelajar dalam matapelajaran Lukisan Kejuruteraan, di antara faktor-faktor tersebut adalah dari segi sikap dan minat pelajar serta cara pengajaran pensyarah tersebut dan terhadap kemudahan yang sedia ada di makmal lukisan. Dalam melaksanakan kajian ini terdapat beberapa persoalan kajian yang dilihat iaitu terhadap sikap dan minat pelajar sama ada ianya mempengaruhi prestasi pelajar tersebut dalam matapelajaran lukisan kejuruteraan, juga dari segi cara pengajaran pensyarah dan kemudahan- kemudahan yang sedia ada. Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik dan data yang diperolehi dianalisis bagi tujuan dipersembahkan dalam bentuk carta dan jadual statistical. Kajian ini mendapati kefahaman pelajar terhadap sumber tentang kepentingan lukisan kejuruteraan. Faktor sikap, minat cara pengajaran pensyarah dan kemudahan yang sedia ada di makmal adalah merupakan faktor yang mempengaruhi tahap prestasi pelajar dalam matapelajaran ini. Penekanan yang difokuskan ini adalah supaya pensyarah memberi banyak pendedahan dan kepentingan matapelajaran ini serta mempelbagaikan kaedah pengajaran dan juga mengadakan banyak perbincangan yang berterusan dengan pelajar.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1050 Educational psychology
ID Code:1589
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:21 Apr 2011 16:06
Last Modified:29 Apr 2011 14:44

Repository Staff Only: item control page