Pengurusan program latihan mengajar yang sistematik dan efisyen : satu tinjauan di KUiTTHO

Mustapha, Syamsul Affandi (2002) Pengurusan program latihan mengajar yang sistematik dan efisyen : satu tinjauan di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
2020Kb

Abstract

Program Latihan Mengajar merupakan satu komponen pentig dalam pendidikan perguruan bagi melahirkan bakal-bakal pendidik yang terlatih dan berwibawa. Kajian "Pengurusan Latihan Mengajar Yang Sistematik Dan Efisyen : Satu Tinjauan Di KUiTTHO" adalah bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan maklum balas pelajar - pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 2 terhadap Pembangunan penyampaian maklumat bagi Program Latihan Mengajar. Persoalan serta permasalahan yang timbul adalah daripada sistem pengurusan bagi program ini yang tidak efisyen dan sistematik. Kajian melibatkan pengedaran borang soal selidik kepada seramai 30 orang pelajar Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional semester 2. Perisian SPSS digunakan dalam pemprosesan dan penganalisaan data bagi memperolehi kekerapan peratus dan min (purata skor). Hasil kajian ini, responden memberikan maklum balas yang begitu baik terhadap produk (Manual Program Latihan Mengajar) yang dibina. Namun begitu, beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan dikemaskini lagi bagi menjamin keberkesannya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1705 Education and training of teachers and administrators
ID Code:1598
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:21 Apr 2011 10:50
Last Modified:29 Apr 2011 14:44

Repository Staff Only: item control page