Pengaruh tahap stres terhadap kepuasan kerja dalam Kalangan pengajar kolej vokasional di Negeri Pahang

Othman, Noor Mala (2014) Pengaruh tahap stres terhadap kepuasan kerja dalam Kalangan pengajar kolej vokasional di Negeri Pahang. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Malaysia.

[img]
Preview
Text
24p NOOR MALA OTHMAN.pdf

Download (490kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
NOOR MALA OTHMAN COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (798kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NOOR MALA OTHMAN WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (614kB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaruh stres terhadap kepuasan kerja dalam kalangan pengajar KV di negeri Pahang dengan memberikan tumpuan kepada tiga aspek iaitu aspek beban kerja, aspek karenah pelajar serta aspek penghargaan dan sokongan. Seramai 240 orang responden yang terdiri daripada kalangan pengajar di lapan buah KV di negeri Pahang telah dipilih secara rawak mudah. Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi keseluruhan soal selidik ini ialah 0.898. Soal selidik berkaitan pengaruh stres terhadap kepuasan kerja dibina sendiri dan selebihnya diubahsuai berpandukan instrumen yang digunakan oleh penyelidik terdahulu bagi menyediakan pelbagai jenis soalan berdasarkan objektif kajian. Kajian sebenar dijalankan dengan mengedarkan borang soal selidik mengandungi 58 item soalan kepada 240 responden. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 22. Analisis statistik deskriptif iaitu skor min dan sisihan piawai digunakan bagi mengenal pasti tahap stres bagi aspek beban tugas, karenah pelajar serta penghargaan dan sokongan dalam kalangan pengajar. Manakala analisis ujian regrasi pelbagai digunakan bagi mengesan pengaruh stres terhadap kepuasan kerja. Dapatan kajian mendapati min keseluruhan tahap stres bagi aspek beban tugas dan karenah pelajar adalah sederhana dengan nilai skor min 3.49. Manakala hasil dapatan keseluruhan nilai min bagi konstruk tahap stres aspek penghargaan dan sokongan berada pada tahap yang tinggi iaitu 3.81. Dapatan analisis ujian regrasi pelbagai pula menunjukkan tahap stres bagi aspek beban tugas, aspek karenah pelajar dan aspek penghargaan dan sokongan mempengaruhi kepuasan kerja. Oleh itu, beberapa cadangan telah dikemukakan dalam kajian ini dalam usaha menangani stres yang berterusan serta boleh mempengaruhi tahap kepuasan kerja. Antara cadangan pengkaji adalah tenaga pengajar diberi lebih banyak pendedahan berkaitan perubahan sistem pendidikan vokasional yang dialami sekarang agar mereka lebih bersedia dalam menggalas tugas yang baharu seterusmya akan memberi kepuasan kerja dalam kalangan pengajar KV.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB2801-3095 School administration and organization
L Education > LB Theory and practice of education > LB2801-3095 School administration and organization > LB2832-2844.1 Teaching personnel
Divisions: Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Vocational Education
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 03 Oct 2021 08:08
Last Modified: 03 Oct 2021 08:08
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/1602

Actions (login required)

View Item View Item