Tinjauan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap budaya kerja dan kualiti perkhidmatan pensyarah di politeknik

Adlan, Fazida (2001) Tinjauan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap budaya kerja dan kualiti perkhidmatan pensyarah di politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
2085Kb

Abstract

Kajian ini berjudul ' Tinjauan pengaruh latarbelakang pendidikan terhadap budaya keija dan kualiti perkhidmatan pensyarah di Politeknik'. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui dan meninjau sejauhmana pengaruh latarbelakang pendidikan dengan penerapan etika serta budaya kerja yang diamalkan oleh para pensyarah di Politeknik Shah Alam, Selangor. Sampel dipilih secara rawak berlapis yang terdiri dari kalangan pensyarah yang pernah mengikuti pengajian di Politeknik atau mana-mana universiti. Data dikumpul menggunakan instrumen soal selidik yang diedarkan kepada responden. Soal selidik mengadungi 60 soalan dengan 4 Bahagian. Data diproses dengan menggunakan perisian 'SPSS 10.0 For Windows'. Dapatan kajian ini menunjukkan 89% (89 orang) responden setuju dengan gaya belajar, budaya dan daya saing di Politeknik berbeza dengan budaya di Universiti sekaligus membuktikan budaya keija dan pengurusan masa, tanggapan, persepsi serta motivasi pensyarah turut dipengaruhi oleh j pendidikan awalnya, serta memberikan kesan kepada budaya dan perlaksanaan keija dalam profesyen mereka. Namun kajian ini tidak dapat membuktikan bahawa latar belakang pendidikan akan mempengaruhi pandangan pensyarah terhadap amalan etika dan kualiti perkhidmatan mereka.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1705 Education and training of teachers and administrators
ID Code:1618
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:27 Apr 2011 10:56
Last Modified:29 Apr 2011 14:44

Repository Staff Only: item control page