Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik

Zawawi, Zainilah (2007) Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img] Text (Copyright Declaration)
ZAINILAH BINTI ZAWAWI - declaration.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (341kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (24 pages)
ZAINILAH BINTI ZAWAWI - 24p.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Full Text)
ZAINILAH BINTI ZAWAWI - fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Latihan dalam perkhidmatan adalah suatu perkara yang p e n t i n g d a l am dunia pekerjaan. Ia b e r t u j u a n untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan sikap pekerja dalam sesebuah organisasi. Fokus k a j i a n ini adalah untuk mengenalpasti tahap keperluan latihan d a l am perkhidmatan ke arah meningkatkan kemajuan kerjaya j u r u t e k n i k di U T H M dari aspek keyakinan keija, sikap k e i j a , kemahiran komunikasi dan pengetahuan d a l am prosedur perolehan. Sampel k a j i a n terdiri daripada 105 orang j u r u t e k n i k di enam buah fakulti dan tiga b u a h pusat tanggungjawab UTHM. Manakala sampel pensyarah atau pengajar dipilih secara rawak iaitu seramai tiga orang yang mewakili pensyarah atau p e n g a j a r y a n g terlibat sebagai ketua makmal dan ketua pusat tanggungjawab di mana j u r u t e k n i k tersebut ditempatkan. Instrumen kajian yang digunakan adalah daripada edaran soal selidik dan temubual. Data-data dianalisis mengunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 12.0 untuk mendapatkan skor min dan peratusan. Manakala sampel pensyarah ini dipilih adalah untuk sesi temubual bagi menyokong instrumen kajian. Dapatan kajian menunjukkan tahap keyakinan keija, sikap kerja dan kemahiran komunikasi mencatatkan kecenderungan min yang tinggi manakala keperluan terhadap prosedur perolehan j u g a mendapat peratusan yang tinggi. Secara kesimpulannya, dalam kajian ini penyelidik telah dapat mengenalpasti sejauh mana keperluan latihan dalam meningkatkan keyakinan keija, sikap k e i j a dan kemahiran komunikasi serta dalam membuat prosedur perolehan. Akhir sekali, antara cadangan penyelidik kepada pihak pengurusan UTHM adalah memberikan latihan yang sewajarnya terhadap j u r u t e k n i k mengikut keperluan bidang masing-masing agar pengetahuan serta kemahiran sedia ada dapat ditingkatkan supaya proses p e n g a j a r a n dan pembelajaran dapat b e r j a l a n dengan lancar.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment management
Divisions: Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Vocational Education
Depositing User: Mrs. Nur Nadia Md. Jurimi
Date Deposited: 31 Oct 2021 07:56
Last Modified: 31 Oct 2021 07:56
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/2387

Actions (login required)

View Item View Item