Amalan komunikasi berkesan di kalangan usahawan tempatan

Zainal, Rina Ilyana (2004) Amalan komunikasi berkesan di kalangan usahawan tempatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img] Text (Copyright Declaration)
RINA ILYANA BINTI ZAINAL - declaration.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (231kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (24 pages)
RINA ILYANA BINTI ZAINAL - 24p.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (Full Text)
RINA ILYANA BINTI ZAINAL - fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kaiian ini adalah mengenai komunikasi berkesan di ka]angan usahawan di kawasan pu;at pemiagaan (CBD) Taman Universiti, Skudai, lohor. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk meninjau amalan komunikasi yang berkesan di kalangan usahawan tempatan. Data utama kajian dikumpulkan dengan menggunakan borang soal selidik. Seramai 181 orang responden telah dipilih melalui persampelan rawak mudah. Namun begitu, hanya 152 orang sahaja yang memberikan maklumbalas. Data-data yang telah dikumpulkan kemudimmya dianalisa dengan menggunakan program Statistical Packagefor Social Science (SPSS) versi 11. Selain daripada itu, kajian inijuga turnt menggunakan kaedah temubual dan pemerhatian untuk menyokong dan memperkukuhkan lagi dapatan kajian. Hasil daripada kajian ini mendapati bahawa golongan usahawan mengamalkan amalan komunikasi menyangga yang tinggi dalam mengulUskan perniagaan mereka. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan saluran komunikasi tidak fomlal berbanding saluran komunikasi fonnal dalam menguruskan ah.1iviti pemiagaan. Media massa pula dipilih sebagai sumber maklumat yang utama untuk mendapatkan maklumat-maklumat semasa te11ta11g pemiagaan. Berdasarkan penemuan kajian ini, adalah dicadangkan supaya golongan usahawan memberikan penekanan kepada aspek penyaluran maklumat yang berkualiti serta membina hubu11ga11 dua hula dalam proses komunikasi. Maldumbalas yang lebih kerap juga perlu dijadikan sebagai satu ama1an. Dengan adanya maklumbalas, ia akan dapat membantu pem~1e~tukan proses komunikasi yang berkesan di persekitaran tempat kerja serta menJadl pemangkin kepada peningkatan produktiviti dan keuntungan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products
Divisions: Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Vocational Education
Depositing User: Mrs. Nur Nadia Md. Jurimi
Date Deposited: 01 Nov 2021 01:06
Last Modified: 01 Nov 2021 01:06
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/2442

Actions (login required)

View Item View Item