Pembangunan laman web prosedur amalan keselamatan bengkel kayu bagi membantu proses pembelajaran di KUITTHO

Abdullah, Azman (2004) Pembangunan laman web prosedur amalan keselamatan bengkel kayu bagi membantu proses pembelajaran di KUITTHO. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img] Text (Copyright Declaration)
AZMAN BIN ABDULLAH - declaration.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (280kB) | Request a copy
[img]
Preview
Text (24 pages)
AZMAN BIN ABDULLAH - 24p.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Full Text)
AZMAN BIN ABDULLAH - fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Keselamatan adaiah perkara yang periu dititikberatkan oleh peiajar semasa menjalankan kerja amali daiam bengkel Kayu. Penggunaan mesin dan peralatan daiam makmal menimbulkan risiko yang tinggi terhadap berlakunya kemalangan atau kecelakaan kepada peiajar. Salah satu cara daiam mempertingkatkan kesedaran dan keselamatan di kaiangan peiajar adaiah dengan mewujudkan satu laman web prosedur amalan keselamatan. Laman web prosedur amalan keselamatan daiam bengkel kayu, merupakan salah satu daripada altematif baru daiam proses pembeiajaran pada masa kini. Tiga aspek yang dibincangkan daiam kajian ini adaiah seperti berikut, aspek pertama yang dibincangkan adaiah dari aspek keboiehgunaan laman web daiam memotivasikan peiajar untuk belajar setelah menggunakannya. Manakala aspek kedua yang dibincangan adaiah untuk menentukan tahap kefahaman peiajar setelah menggunakan laman web ini dan aspek ketiga yang dibincangkan adaiah untuk menentukan adakah laman web ini bersifat mesra pengguna. Penganaiisaan data daiam kajian ini adaiah menggunakan perisian SPSS (77;e . y f a f M f / c a f Package yb?- f/;e $bc;'a/" &:;e7;ce/ Setiap data yang diperolehi dianalisis secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor minnya. Daripada keputusan anaiisis data, dapatan kajian menunjukan bahawa keseluruhan responden menyokong pembangunan laman web ini. Kesimpulannya, diharapkan dengan pembangunan laman web ini dapat memantapkan Iagi pengetahuan tentang amalan keselamatan sedia ada dan didapati laman web boleh diterima pakai sebagai panduan pengajar dan peiajar di bengkel kayu.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > T Technology (General) > T55.4-60.8 Industrial engineering. Management engineering
Divisions: Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Vocational Education
Depositing User: Mrs. Nur Nadia Md. Jurimi
Date Deposited: 01 Nov 2021 07:34
Last Modified: 01 Nov 2021 07:34
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/2800

Actions (login required)

View Item View Item