Audit fasiliti fakulti kejuruteraan mekanikal di institusi pengajian tinggi awam

Md Noor, Nurul Azean and Idris, Mohd Safiee Audit fasiliti fakulti kejuruteraan mekanikal di institusi pengajian tinggi awam. In: Seminar Pasca Ijazah dalam Pendidikan 2011, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
82Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap pengurusan fasiliti iaitu mesin kejuruteraan yang disediakan di dalam makmal Kejuruteraan Mekanikal di Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri di dua buah institusi iaitu Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini melibatkan tiga buah makmal kejuruteraan JKPI iaitu Makmal Permesinan Termaju, Makmal Perkakas Mesin Berkomputer, dan Makmal Metrologi. Kakitangan makmal telah dipilih sebagai populasi dan sampel mewakili pihak pengurusan makmal kejuruteraan menerusi persampelan bertujuan (purposive sampling), manakala pelajar tahun akhir dan pensyarah di JKPI telah dipilih untuk mewakili pengguna makmal yang terlibat. Instrumen soal selidik digunakan untuk mengetahui tahap pengurusan yang dilakukan terhadap kemudahan mesin kejuruteraan yang disediakan serta untuk mengetahui sama ada terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap keadaan mesin kejuruteraan dan tahap pengurusannya terhadap proses pembelajaran pelajar. Data kajian akan dianalisis menggunakan Statistical Packege for the Social Science version 16 untuk mendapatkan nilai min, sisihan piawai, peratusan serta korelasi Pearson. Kajian dijangka menunjukkan bahawa keadaan dan tahap pengurusan mesin kejuruteraan memainkan peranan terhadap kelancaran sesebuah proses pembelajaran pelajar di dalam makmal kejuruteraan. Beberapa cadangan akan dikemukakan bagi menambah baik sistem pengurusan sedia ada agar penggunaan mesin kejuruteraan yang disediakan dapat dioptimakan.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:T Technology > TH Building construction > TH3301-3411 Maintenance and repair
Divisions:Faculty of Technical Education > Department of Professional Education
ID Code:3334
Deposited By:M.Iqbal Zainal A
Deposited On:07 Mar 2013 12:54
Last Modified:07 Mar 2013 12:54

Repository Staff Only: item control page