Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas sekolah mengengah teknik di Malaysia

Amiruddin, Mohd Hasril (2009) Kemudahan, sikap dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru program pendidikan khas sekolah mengengah teknik di Malaysia. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia.

[img]
Preview
Text
24p MOHD HASRIL AMIRUDDIN.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang disediakan di sekolah dapat membantu perlaksanaan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran, mengenal pasti sikap guru-guru dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran, dan mengenal pasti tahap kemahiran guru-guru, terhadap penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini menggunakan keseluruhan populasi sebagai sampel kajian, iaitu seramai 53 orang guru-guru dari Program Pendidikan Khas yang bertugas mengajar di Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional Program Integrasi di Malaysia. Sampel terdiri daripada 27 orang guru lelaki dan 13 orang guru perempuan di lima buah Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional Program Integrasi di Malaysia. Soal selidik yang digunakan di dalam kajian ini diperoleh melalui kajian lepas yang telah diubahsuai. Melalui soal selidik tersebut, terdapat beberapa soalan telah diubahsuai agar bersesuaian dengan tujuan kajian yang dijalankan dan dapat menjawab persoalan kajian yang dikemukakan. Data kajian telah diproses menggunakan perisian Statiscal Process for Social Science (SPSS) versi 15. Hasil dapatan kajian dihuraikan secara deskriptif seperti taburan frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai. Hasil kajian mendapati bahawa kemudahan TMK di Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional Program Integrasi di Malaysia adalah berada di tahap sederhana. Dapatan juga menunjukkan bahawa sikap guru dalam penggunaan TMK semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah positif. Selain itu, kajian ini juga mendapati bahawa tahap kemahiran dalam penggunaan pengajaran dan pembelajaran guru adalah pada tahap mahir dan pada item tertentu masih perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Kajian ini diharapkan mendapat perhatian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menyediakan latihan serta program berkaitan kemahiran menggunakan kemudahan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi bagi memastikan guru-guru sedia ada ataupun bakal-bakal guru benar-benar bersedia mengaplikasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung dapat melahirkan pelajar generasi baru yang celik teknologi maklumat dalam menempuh era siber yang lebih mencabar.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 03 Feb 2022 02:13
Last Modified: 03 Feb 2022 02:13
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/3971

Actions (login required)

View Item View Item