Kelestarian pembangunan hadapan air di Malaysia

Md. Yassin, Azlina and Shareh Musa, Sharifah Meryam (2012) Kelestarian pembangunan hadapan air di Malaysia. Journal of Southeast Asia Social Science and Humanities (AKADEMIKA), 82 (2). ISSN 0126-5008

[img]
Preview
PDF
1713Kb

Official URL: http://ejournal.ukm.my/akademika/article/view/2762

Abstract

Perturnbuhan penduduk dun ekonomi, urbanisasi dun kemajuan teknologi merupakan pemangkin lepada proses transformasi sungai-sungai di Malaysia. Akibatnya, banyak kawasan hadapan air telah berubah fungsi. Pada masa kini, banyakprojekpembangunan hadapan air telah dilaksanakan di Malaysia untuk tujuan rekreasi, kediaman dun pembangunan campuran. Namun begitu, kebanyakan pembangunan hadapan air yang dilaksanakan adalah tidak lestavi di manaprojekpembangzuzan tersebut mempunyai kesan lcos melebihi nilai ekonomikyang diharaplzan. Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti praktis pembangunan hadapan air dun menentukan kelestarian pembangzrnan hadapan air di Malaysia. Dapatan kajian ini diperolehi hasil daripada beberapa sesi temu bual bersamapihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam tigaprojekpembangunan hadapan air yang telah dipilih sebagai kawasan lajian: (I) Kuching Riverfront, (2) Malacca Waterfront, (3) Glenmarie Cove Riverfront. Dapatan kajian juga diperolehi hasil daripada pengedaran borang soul selidik kepada 91 syarikat pembangunan hartanah yang disenaraikan di bawah Bursa Malaysia. Hasil lcajian menunjukkan bahawa majoriti responden berpendapat bahawa Malaysia masih belum berjaya mencapai kelestarian projek pembangunan hadapan air seiring dengan kejayaan pembangunan projek-projek hadapan air yang dilaksanakan di negara-negara maju. Beberapa faktor telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kegagalan Malaysia mencapai kelestarian pembangunan hadapan air antaranya ialah kesukaran menyeimbangkan Iceperluan ekonomi, sosial, dun alum sekitar dalam kalangan semuapihak berkepentingan, sumber Icewangun dun tenaga kerja pakar yang terhad, serta kesukaran rnendapatlcan kelulusan perancangan dari agensi yang berkaitan. Dapatan kajian ini seterusnya boleh digunakan sebagai input kepada cadanganperlaksanaan amalan terbaikpembangunan di kawasan hadapan air di Malaysia.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:amalan terbaik pembangunan hadapan air; hadapan air; kawasan hadapan air; pembangunan hadapan air lestari; sistem sungai
Subjects:T Technology > TC Hydraulic engineering. Ocean engineering
Divisions:Faculty of Technology Management, Business and Entrepreneurship > Department of Management and Technology
ID Code:4089
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:28 Aug 2013 12:33
Last Modified:28 Aug 2013 12:33

Repository Staff Only: item control page