Kesediaan masyarakat dalam pembangunan program homestay

Arifin, Afifah (2013) Kesediaan masyarakat dalam pembangunan program homestay. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
914Kb

Abstract

Kesediaan masyarakat merupakan elemen penting yang bakal menentukan kejayaan pembangunan program homestay. Kebanyakan kegagalan projek masyarakat seperti program homestay ini adalah disebabkan oleh kegagalan membangunkan kesediaan masyarakat. Justeru, kajian ini dijalankan bagi melihat kesediaan masyarakat dalam pembangunan program homestay terutamanya dari apek pengetahuan, kemahiran, kepimpinan dan sokongan masyarakat bagi membolehkan projek homestay dilaksanakan dengan efektif. Sehubungan itu, kajian berbentuk kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrument utama bagi proses pengumpulan data. Selain daripada itu, temubual separa berstruktur dibuat ke atas pengerusi homestay dan ketua kampung. Bilangan sampel kajian adalah seramai 140 orang yang membabitkan enam buah homestay dalam Koridor Ekonomi Pantai Timur. Pengumpulan data mentah dianalisis menggunakan Statistical for Social Science (SPSS) 16 for Windows manakala data temu bual dianalisis berdasarkan tema. Analisis data yang dijalankan adalah menggunakan analisis deskriptif dan ujian Anova. Dapatan kajian menunjukkan masyarakat mempunyai persepsi kefahaman yang sederhana dari aspek penjanaan ekonomi dan tahap kesediaan dari aspek pengetahuan, kemahiran, kepimpinan dan sokongan masyarakat yang secara keseluruhan berada pada tahap sederhana. Kesimpulannya, kajian ini telah menggambarkan penglibatan masyarakat dalam pembangunan program homestay dipengaruhi oleh kesediaan dalam diri mereka.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD72-88 Economic development. Development economics. Economic growth
ID Code:4170
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:03 Sep 2013 11:45
Last Modified:03 Sep 2013 11:45

Repository Staff Only: item control page