Kecerdasan pelbagai dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup

Mohamed, Hamidah (2012) Kecerdasan pelbagai dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
316Kb

Abstract

Kecerdasan pelbagai merupakan satu elemen penting yang perlu dikenalpasti dalam diri pelajar sejak awal persekolahan lagi, matlamatnya ialah bagi melahirkan modal insan yang sempurna disamping kecerdasan – kecerdasan yang lain. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pola kecerdasan pelbagai di kalangan pelajar Kemahiran Hidup Bersepadu. Kajian ini juga melibatkan 153 orang responden sebagai sampel secara rawak berlapis daripada jumlah populasi seramai 854 orang responden daripada sebuah sekolah menengah. Satu set soal selidik yang mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B telah diedarkan kepada responden. Soal selidik Bahagian B mengandungi 53 item yang berkenaan dengan kecerdasan pelbagai yang telah diperolehi daripada Sulaiman, T. Et. al (2011) dan dimurnikan semula bersesuaian dengan kajian. Data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan Model Rasch dengan perisian Winsteps Versi 3.69.1.11 untuk mendapatkan variable map, purata tahap persetujuan, logit dan nilai item measure dan DGF (Differential Group Functioning) bagi menjawab setiap soalan kajian populasi dan sampel. Dapatan kajian menunjukkan bahawa keseluruhan responden mempunyai logit diantara -1 hingga 1. Terdapat perbezaan yang signifikan kecerdasan responden berdasarkan jantina dan elektif iaitu intrapersonal t =5.83 ( p = 0.00), linguistik t = 2.42 (p = 0.02) dan natrulis nilai t = -3.67 (p = 0.00).

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF501-505 Motivation
ID Code:4220
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:13 Jun 2016 17:16
Last Modified:13 Jun 2016 17:16

Repository Staff Only: item control page