Persepsi guru-guru kemahiran hidup bersepadu terhadap literasi pentaksiran dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

Saion, Rasidayanty (2014) Persepsi guru-guru kemahiran hidup bersepadu terhadap literasi pentaksiran dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
857Kb

Abstract

Literasi pentaksiran merupakan kriteria penting dalam melaksanakan pentaksiran di sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan murid secara berterusan. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti persepsi guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu terhadap literasi pentaksiran dalam melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah, perbezaan persepsi mereka terhadap literasi pentaksiran berdasarkan kepada jantina dan perbezaan di antara persepsi guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu terhadap literasi pentaksiran dan pengalaman mengajar. Kajian berbentuk tinjauan diskriptif yang melibatkan data kuantitatif menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Sampel kajian terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 dan 2 di mana populasinya seramai 189 dan responden adalah 127 orang. Data dianalisis menggunakan pendekatan Model Pengukuran Rasch. Hasil analisis menunjukkan persepsi pentaksiran guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu terhadap pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah adalah berada pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru Kemahiran Hidup Bersepadu lelaki dan perempuan terhadap persepsi literasi pentaksiran. Analisis juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pengalaman mengajar guru dengan persepsi literasi pentaksiran guru. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai satu garis panduan kepada pelaksanaan pentaksiran dan program peningkatan profesionalisme guru di sekolah.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB2801 School administration and organization
ID Code:5360
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:14 May 2014 11:50
Last Modified:14 May 2014 11:50

Repository Staff Only: item control page