Kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (mpk) bertajuk promosi jualan bagi mata pelajaran pengurusan promosi (p3704) di kalangan pelajar semester tiga diploma pemasaran.

Muhamad, Norazlinun (2003) Kesesuaian penggunaan modul pembelajaran kendiri (mpk) bertajuk promosi jualan bagi mata pelajaran pengurusan promosi (p3704) di kalangan pelajar semester tiga diploma pemasaran. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
1140Kb

Abstract

Kajian ini menggunakan Modul Pembeiajaran Kendiri sebagai bahan ujian terhadap gaya pembeiajaran. Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mengkaji kesesuaian penggunaan modul bagi mata pelajaran Pengurusan Promosi(P3704) untuk tajuk Promosi Jualan. Selain itu kajian ini juga ingin melihat samada modul ini dapat diterima dikalangan pelajar dan boleh dilaksanakan di politeknik . Kajian telah dijalankan ke atas para pelajar Diploma Pemasaran di Politeknik Kota Bharu. Respondan adalah terdiri daripada 43 orang pelajar semester tiga yang sedang mengambil mata pelajaran Pengurusan Promosi pada sesi 2003/04. Kajian ini melaporkan hasil kajian yang telah diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diedarkan. Maklum balas yang diperolehi melalui soal selidik ini telah dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 10.0 untuk mencari skor min dan peratus maklumbalas respondan . Dapatan kajian menunjukkan tahap penerimaan pelajar adalah tinggi serta kesesuaian isi kandungan MPK yang dibina adalah sesuai. Pelajar juga mencadangkan agar modul ini dilaksanakan di politeknik pada masa akan datang. Beberapa cadangan dikemukakan diakhir bab bagi meningkatkan lagi kualiti penghasilan MPK sebagai bahan pengajaran pembeiajaran.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Individualized instruction
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education
Divisions:Faculty of Technical Education > Department of Professional Education
ID Code:632
Deposited By:Khairunnisa Ahmad
Deposited On:02 Feb 2011 14:37
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page