Amalan pemakanan yang si h at di kalangan pelajar sekolah menengah teknik

Noor Md Yusoh , Hamidah (2006) Amalan pemakanan yang si h at di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
2316Kb

Abstract

Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan kognitif dan psikomotor pelajar. Namun demikian, amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan. Kajian ini bertujuan meninjau amalan pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan, kesedaran dan tahap pengetahuan mereka berkaitan pemakanan yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi pelajar semasa P&P. Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan, konsistensi pengambilan makanan, sokongan sekolah, tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah menengah teknik dipilih secara rawak. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11.0. Dapatan menunjukkan faktor persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3.70, diikuti faktor organoleptik, aktiviti fizikal dan emosi. Responden mempunyai konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3.42 dan kesedaran juga pada tahap sederhana dengan min 3.42. Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi iaitu 71.2% mendapat 7 hingga 10 markah. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3.01.Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. Analisis menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0.17. Kesimpulannya, pelajar sekolah menengah teknik mengamalkan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:nutrisi, amalan pemakanan
Subjects:R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Divisions:Faculty of Technical Education > Department of Professional Education
ID Code:640
Deposited By:Ms Aryanti Ahmad
Deposited On:10 Feb 2011 11:59
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page