Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar-pelajar pendidikan khas aliran teknik dan vokasional : satu tinjauan

Mat Sapri, Zarina (2003) Pemilihan kerjaya di kalangan pelajar-pelajar pendidikan khas aliran teknik dan vokasional : satu tinjauan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
2372Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti ciri-ciri pemilihan kerjaya yang menjadi pilihan para pelajar pendidikan khas aliran Teknik dan Vokasional. Selain daripada itu juga, kajian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan corak atau pola pemilihan keijaya yang dilakukan oleh pelajar-pelajar Pendidikan Khas berdasarkan keadaan keluarga dan keadaan pekeijaan itu sendiri. Walaubagaimanapun, kajian ini juga dilakukan untuk mengenalpasti keijaya yang menjadi pilihan pelajar-pelajar Pendidikan Khas aliran Teknik dan Vokasional. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Seksyen 17, Shah Alam, Selangor. Seramai 50 orang pelajar tingkatan lima yang terdiri dari pelbagai bidang kursus telah dipilih sebagai sampel kajian ini. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 10.0. Pengkaji menggunakan kaedah soal selidik dan hasil dapatan dianalisis dalam bentuk skor min dan peratusan. Hasil kajian menunjukkan bahawa ciri kerjaya yang boleh membantu masyarakat atau dapat memberi bantuan amal amat digemari oleh pelajarpelajar pendidikan khas ini. Keputusan kajian juga menunjukkan keadaan keluarga dan keadaan pekeijaan itu sendiri boleh menentukan corak pemilihan kerjaya bagi pelajar-pelajar istimewa ini. Selain daripada itu juga, hasil kajian menunjukkan pekerjaan yang berunsur kreatif adalah yang paling ramai digemari oleh mereka. Melalui kajian ini, akan membolehkan kita merangka satu program yang lebih tersusun dan berterusan bagi membantu mereka secara lebih berkesan dalam pemilihan kerjaya.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
ID Code:659
Deposited By:Nurul Elmy Mohd. Yusof
Deposited On:21 Mar 2011 15:07
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page