Pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web mata pelajaran penyamanan udara bagi tajuk beban haba

Jaafar, Fareed (2003) Pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web mata pelajaran penyamanan udara bagi tajuk beban haba. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF - Other
989Kb

Abstract

Pembelajaran berbantukan komputer merupakan satu kaedah dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Justeru itu, teknologi maklumat dan teknologi komputer diaplikasikan penggunaannya dengan membangunkan sebuah pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web. Janya adalah berdasarkan tajuk Beban Haba bagi Mata Pelajaran Penyaman Udara untuk kegunaan pelajar kursus Kejuruteraan Mekanikal sebagai bahan pembelajaran yang mengandungi isi kandungan berkaitan dengan beban haba dan anggaran beban haba. Kajian ini melibatkan 35 orang responden yang terdiri daripada pelajar tahun 4, kursus Ijazah SaIjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, KUiTTHO bagi menguji dan melihat isi kandungan serta kebolehgunaan laman web dalam memudahkan pembelajaran. Kaedah kajian yang digunakan adalah berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science. Dapatan kajian menunjukkan pembelajaran berbantukan komputer berasaskan laman web bagi tajuk Beban Haba ini diterima berdasarkan tahap kesesuaian min yang berada pada tahap tinggi untuk setiap persoalan kajian iaitu isi kandungan memudahkan proses pembelajaran (3.8286), kesesuaian bahan bagi tujuan pembelajaran (3.7172) dan kebolehgunaan laman web (3.7457). Oleh itu, bahan PBK ini memudahkan proses pembelajaran dan ianya sesuai dijadikan sebagai bahan pembelajaran.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:heating load, air conditioning, study and teaching
Subjects:T Technology > TH Building construction
Divisions:Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Professional Education
ID Code:677
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:29 Mar 2011 09:13
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page