Pembangunan manual proses pemesinan wire cut: program Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO

W.Nawang, W. Khairuzaman (2003) Pembangunan manual proses pemesinan wire cut: program Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
776Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap Pembangunan Manual Proses Pemesinan wire cut (PPWC) di Makmal Pemesinan Berkomputer di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Sampel kajian tercliri daripada pelajar tahllll tiga Diploma Kejuruteraan ekanikal dan pelajar tahun dua Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal yang telah menjalani latihan pemesinan di Makmal Pemesinan Berkomputer (CNC). Soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan maklumat kajian. Data-data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package For The Social Science Version 11.0 (SPSS 11.0) dan dipersembahkan dalam bentuk peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan manual PPWC pada keseluruhannya berkesan dan sesuai di gunakan oleh pelajar dengan skor min tertinggi ialah 3.53 dan skor min terendah ialah 2.6. Hasil daripada dapatan ini pengkaji mencadangkan supaya kajian yang lebih mendalam dilakUcan terhadap penghasilan dan kesesuaian penggunaan manual PPWC untuk memperbaiki manual yang disediakan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
ID Code:696
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:30 Mar 2011 13:18
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page