Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan

Anual, Siti Nurhafizah (2014) Persepsi pelajar terhadap perbezaan kemudahan prasarana dalam membantu pembudayaan sains dan teknologi pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
595Kb

Abstract

Sains dan teknologi memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan. Sains dan teknologi boleh menyumbang kepada perubahan dalam amalan pengajaran,inovasi sekolah, perkhidmatan dan masyarakat. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kemudahan prasarana sains dan teknologi di kolej vokasional di Zon Selatan. Objektif kajian ini adalah untuk menghuraikan persepsi pelajar terhadap kepentingan sains dan teknologi, kurikulum sains dan teknologi, serta kaedah pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi di kolej vokasional. Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang melibatkan 520 orang pelajar dari enam buah kolej vokasional dalam Zon Selatan. Instrumen utama kajian yang digunakan adalah soal selidik. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik melibatkan min dan sisihan piawaian. Secara keseluruhannya, persepsi pelajar terhadap kepentingan sains dan teknologi, persepsi pelajar terhadap kurikulum sains dan teknologi dan persepsi pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran sains dan teknologi berada pada tahap yang tinggi. Namun demikian, kajian ini menunjukkan kemudahan prasarana sains dan teknologi di kolej vokasional Zon Selatan adalah berada pada tahap yang sederhana. Keputusan kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan kemudahan prasarana sains dan teknologi yang ketara antara kolej-kolej vokasional yang terlibat. Kajian ini diharap dapat menjadi panduan kepada pihak yang berkenaan dalam menambahbaik kemudahan prasarana sains dan teknologi ke arah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih positif.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB3201 School architecture and equipment. School physical facilities.
ID Code:7099
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:08 Nov 2015 14:36
Last Modified:08 Nov 2015 14:36

Repository Staff Only: item control page