Pembangunan dan penilaian sistem ‘template’ soal selidik berasaskan web (e-template questionnaire)

Abu Bakar, Muhammad Helmi (2003) Pembangunan dan penilaian sistem ‘template’ soal selidik berasaskan web (e-template questionnaire). Masters thesis, Koiej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p MUHAMMAD HELMI ABU BAKAR.pdf

Download (812kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
MUHAMMAD HELMI ABU BAKAR COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (283kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
MUHAMMAD HELMI ABU BAKAR WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (29MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini dijaiankan bagi meninjau keboiehgunaan dan tahap mesra pengguna terhadap g-?e?77p/a/g soal selidik. Fokus utama kajian ini adaiah (i) menilai tahap keboiehgunaan <?-/<?/7?/?/<3/<? soal-selidik daiam pembangunan soal selidik secara atas talian sebagai instrumen penyeiidikan, (ii) menilai tahap keboiehgunaan g-Zgnzp/a/g soal selidik yang dibangunkan untuk proses pengumpuian data penyeiidikan, (iii) menilai tahap keselamatan g-fgwzp/a/e soal selidik yang dibangunkan, (iv) menilai tahap mesra pengguna g-Zg/wp/a/g, (v) menilai tahap keberkesanan g-fgnzp/a/g soal selidik dan (vi) menilai sama ada terdapat perbezaan yang signifikan di antara persepsi peiajar dan pensyarah terhadap tahap keberkesanan e-?g77zp/afe soal selidik berkenaan. Rekabentuk kajian yang dijaiankan adaiah berbentuk kajian tinjauan dan melibatkan kedua-dua kaedah kualitatif dan kuantitatif. Responden kajian ini terdiri daripada 10 orang pensyarah, 10 orang kakitangan am dan 30 orang peiajar yang terlibat dengan aktiviti penyeiidikan. Instrumen kajian yang digunakan adaiah borang soal selidik dan temubual. Kajian ini mengambil kira aspek keberkesanan g-re772p/a?g yang merangkumi tahap keboiehgunaan sistem berkenaan daiam pembangunan borang soal selidik secara atas talian, keboiehgunaan sistem daiam aspek pengumpuian data, tahap keselamatan data dan tahap mesra pengguna. Kajian ini menguji sama ada terdapat perbezaan persepsi peiajar dan pensyarah terhadap tahap keberkesanan g-Zgnzp/a/g yang dibangunkan. Hasil daripada kajian mendapati tahap keboiehgunaan daiam pembangunan soal selidik berada pada tahap tinggi iaitu dengan memperoleh skor min = 3.97 . Tahap keboiehgunaan untuk aktiviti pengumpuian data memperoleh skor min = 4.03. Manakala untuk tahap keselamatan skor min yang diperoleh adaiah 3.95. Bagi tahap mesra pengguna skor min yang diterima adaiah 3.85. Akhir sekali, tahap keberkesanan g-/g/Mp/a/rg memperoleh skor min 3.95. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi peiajar dan pensyarah terhadap g-/gHzp/a7g yang dibangunkan. Pembangun mencadangkan supaya laman web g-?gmp/a?g ini dapat dimumikan lagi dengan penambahan fungsi untuk menganalisis data. Ini kerana fungsi berkenaan tidak dapat dibangunkan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 21 Jul 2022 04:12
Last Modified: 21 Jul 2022 04:12
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7365

Actions (login required)

View Item View Item