Kajian terhadap keperluan garis panduan pengendalian makmal automasi : pneumatik,bagi pelajar sarjana muda teknologi kejuruteraan mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO

Kosnan, Noor Mayafaraniza (2003) Kajian terhadap keperluan garis panduan pengendalian makmal automasi : pneumatik,bagi pelajar sarjana muda teknologi kejuruteraan mekanikal, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
653Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap keperluan garis panduan dalam mengendalikan Makmal Automasi, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Ia merangkumi prosedur pengendalian, perancangan aktiviti amali dan ciri-ciri garis panduan yang baik. Sampel kajian terdiri daripada pelajar semester tiga Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Soal selidik dan temuramah digunakan untuk mendapatkan maklumat kajian. Data-data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package For The Sosial Science Version II (SPSS II) dan dipersembahkan dalam bentuk skor min. Dapatan kajian menunjukkan keperluan terhadap prosedur pengendalian makmal adalah tinggi iaitu skor min adalah 4.14, manakala skor min bagi perancangan aktiviti amali di makmal automasi adalah 3.36 dan skor min ciri-ciri pembinaan garis panduan mengikut pandangan responden adalah 4.45. Di akhir kajian ini, pengkaji mencadangkan satu buku Garis Panduan Pengendalian Dalam Penyambungan Litar Pengawalan Pneumatik Di Makmal Automasi bagi memenuhi keperluan tersebut.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
ID Code:743
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:04 Apr 2011 08:48
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page