Modul pengajaran elektronik digit dan sistem logik bagi fakulti teknologi kejuruteraan

Ranis, Siti Aishah (2002) Modul pengajaran elektronik digit dan sistem logik bagi fakulti teknologi kejuruteraan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p SITI AISHAH RANIS.pdf

Download (850kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
SITI AISHAH RANIS COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (317kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SITI AISHAH RANIS WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (28MB) | Request a copy

Abstract

Penguasaan ilrnu rnerupakan tujuan utama proses pengajaran dan pernbelajaran (P&P). Pengajaran hanya akan lebih berkesan apabila kllrikulurn dirancang dengan baik dan sisternatik. Perancangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan berkesan apabila rnodul pengajaran dirancang dengan teliti berdasarkan rnatlarnat dan rnisi Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Seterusnya perulaian dijalankan setelah rnodul pengajaran bagi subjek berteraskan Fakulti Teknologi Kejuruteraan (Elektronik Digit Dan Sistern Logik) dibina dengan rnenggunakan kaedah ternubual kepada pensyarah-pensyarah yang berkelayakan. Penilaian ini dilakukan untuk rnelihat persepsi pensyarah tentang rnodul pengajaran yang telah dibina sarna ada rnencapai objektif atau sebaliknya. Responden adalah terdiri daripada tiga orang iaitu pensyarah Faklllti Teknologi Kejuruteraan, pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan pengajar Fakulti Kejuruteraan yang rnernpunyai pengalarnan rnengajar subjek Elektronik Digit Dan Sistern Logik. Modul pengajaran ini dibina kerana Fakulti Teknologi Kejuruteraan rnasih belurn rnernpunyai satu sistern modul pengajaran untuk subjek ini untuk diaplikasikan oleh pensyarah di fakulti tersebut. Setelah diuji rnodul ini didapati hanya rnernenuhi sebahagian ciri-ciri FTK. Justeru hasil dapatan kajian diharapkan dapat rnembantu pensyarah membina modul yang sebenar dengan lebih baik lagi dan dapat rnenyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering > TK7800-8360 Electronics
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 05 Oct 2022 07:19
Last Modified: 05 Oct 2022 07:19
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7759

Actions (login required)

View Item View Item