Penghasilan perisian sistem pakar mendiagnosis kerosakan komputer (CoFDES) dan kepenggunaannya dalam membantu staf pentadbiran Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) membaikpulih komputer secara kendiri

Mohd Nasir , Nizam (2003) Penghasilan perisian sistem pakar mendiagnosis kerosakan komputer (CoFDES) dan kepenggunaannya dalam membantu staf pentadbiran Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) membaikpulih komputer secara kendiri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
1187Kb

Abstract

Komputer merupakan medium yang paling penting dalam bidang teknologi maklumat. Kebanyakan penduduk dunia hari ini mempunyai komputer peribadi di rumah mereka. Namun begitu, pernahkah kita terfikir bahawa komputer hanyalah sejenis mesin yang sememangnya tidak dapat lari daripada kerosakan. Kerosakan yang sering terjadi adalah pelbagai, daripada komponen monitor sehinggalah kepada komponen tetikus. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menghasilkan satu perisian Sistem Pakar Mendiagnosis Kerosakan Komputer(CoFDES) dan kepenggunaannya dalam membantu staf pentadbiran Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) membaikpulih komputer secara kendiri.Perisian sistem CoFDES yang dihasilkan ini dibangun menggunakan perisian Microsoft Visual Basic 6.0. Seramai 40 responden atau 25 peratus daripada populasi kajian yang terdiri daripada pembantu tadbir daripada beberapa jabatan dan fakulti di KUiTTHO, telah dipilih bagi tujuan penilaian peri sian yang dibangunkan. Maklum balas diperolehi melalui soal selidik serta temubual telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciencc (SPSS) versi 11.0 dan perisian Microsoft Excel XP. Hasil dapatan kajian menunjukkan penggunaan sistem CoFDES telah mencapai kehendak objektif. Pada bab akhir kajian ini, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk mempertingkatkan lagi kecekapan sistem CoFDES di masa hadapan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
ID Code:778
Deposited By:Nurul Elmy Mohd. Yusof
Deposited On:07 Apr 2011 14:13
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page