Pembangunan Model Integrasi Latihan Pendidikan Vokasional dan Islam untuk kumpulan remaja terlanjur

Esa, Ahmad and Selamat, Asri and Daud, Noraishah and Lukman, Syahrul Nizam and Abd Aziz , Zalina@Siti Aishah (2015) Pembangunan Model Integrasi Latihan Pendidikan Vokasional dan Islam untuk kumpulan remaja terlanjur. Other thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
1865Kb

Abstract

Program latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam merupakan salah satu usaha oleh Pusat Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR) di Malaysia sama ada dari pihak kerajaan, swasta ataupun badan bukan kerajaan (NGO) untuk mimbantu remaja terlanjur memperoleh kemahiran untuk membolehkan mereka bekerja apabila selesai menjalani latihan di PPAR. Walau bagaimanapun terdapat PPAR di Malaysia yang kurang berkesan melaksanakan program tersebut kerana tidak mengintegasikan latihan kemahiran dan Pendidikan Islam. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat pelaksanaan program latihan vokasional masakan, Pendidikan Islam dm pengintegrasim latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam serta kesan pengintegrasim latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam di enarn lokasi PPAR di Malaysia. Kajian ini menggunakan kajian deskriptif berbentuk tinjauan dengan menggunakan instrument set borang soal selidik yang m e l i b a h 158 pelatih sebagai sampel kajian, temu bud dan analisis dokurnen. Melalui analisis skor rnin dan sisihan piawai, dapatan kajian mendapati pelatih mempersetujui program pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam dilaksanakan dengan baik dan memberi kesan positif kepada mereka. Kajian ini mencadangkan satu garis panduan berupa model dm juga buku panduan yang tengkap dan seragam hams dirnurnikan oleh pihak yang terlibat dalam mengaplikasikan program pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam bukan setakat di PPAR, malahan juga di seluruh pusat latihan pendidikan di Malaysia

Item Type:Thesis (Other)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1050 Educational psychology
Divisions:Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Professional Education
ID Code:7963
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:28 Apr 2016 14:34
Last Modified:28 Apr 2016 14:34

Repository Staff Only: item control page