Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di bengkel perkayuan, KUiTTHO

Wan Mansor, Wan Hilmi (2002) Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di bengkel perkayuan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p WAN HILMI WAN MANSOR.pdf

Download (788kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
WAN HILMI WAN MANSOR COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (346kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
WAN HILMI WAN MANSOR WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (24MB) | Request a copy

Abstract

Laporan kcmalangan yang dilaporkan olch Jabatan Buruh dan Pcrtubuhan Kcbajikan Sosial (SOCSO) mcnyatakan bahawa kadar kcmalangan dalam bidang pcrindustrian semakin mcningkat dari tahun ke tahun. Kcmalanganjuga tcrjadi di bengkel dan makmal di institut pengajian tinggi. Tcrdapat banyak faktor yang menyebabkan teljadinya kcmalangan seperti sikap pelajar dan kecetekan pengctahuan keselamatan. Objcktif kajian ini, adalah untuk mcnentukan hubungan Korelasi antara sikap pelajar dan pcngetahuan keselamatan terhadap amalan keselamatan. J-Iasil kajian ini mcnunjukkan bahawa hubungan Korclasi antara sikap dan pengetahuan an1 keselamatan terhadap an1alan keselamatan adalah tinggi. Manakala hllbungan Korelasi antara pengetahllan pengendalian l11esin terhadap amalan kcselal11atan adalah sederhana tinggi. Kajian ini mencadangkan penghasilan satu garis panduan penal11bahbaikan keselamatan di Bcngkcl Perkayuan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 13 Nov 2022 07:24
Last Modified: 13 Nov 2022 07:24
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8008

Actions (login required)

View Item View Item