Pembangunan dan penilaian web pemasaran pendidikan berterusan KUiTTHO (WPPBK)

Mohd Shariff, Balqis (2003) Pembangunan dan penilaian web pemasaran pendidikan berterusan KUiTTHO (WPPBK). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p BALQIS MOHD SHARlFF.pdf

Download (768kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
BALQIS MOHD SHARlFF COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (225kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
BALQIS MOHD SHARlFF WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (24MB) | Request a copy

Abstract

Web pemasaran merupakan salah satu infrastruktur T eknologi Maklumat dan Telekomunikasi (lCT) terkini di dalam sistem pendidikan di negara ini. Namun begjtu, didapati bahawa penggunaannya masih di tahap yang kurang memuaskan. lusteru, kajian ini dilakukan bagi membangunkan Web Pemasaran Pendidikan Berterusan KUiTTHO (WPPBK) yang boleh dijadikan sebagai pemangkin dan bahan rujukan di dalam mempromosikan Unit Pendidikan Berterusan (UPB) KUiTTHO yang mana telah dan akan menawarkan seminar atau kursus-kursus pendidikan berterusan di KUiTTHO. Seramai 30 orang responden yang mewakili populasi terdiri daripada 23 orang pelajar pendidikan berterusan jangka panjang (PBlP) dan 7 orang stafUnit Pendidikan Berterusan (UPB) KUiTTHO telah dipilih sebagai sampel kajian. Kaedah soal selidik dan temubual digunakan bagi menilai aspek kebolehgunaan, mesra penggunanya dan memotivasikan pengguna terhadap pembangunan WPPBK ini. Data kajian dianalisis menggunakan perisian Statistical PackagefiJr Social Science J O.O.fcJr Windows (SPSS 10.0). Dapatan k~jian menunjukkan bahawa WPPBK yang dibangunkan adalah berada di tahap yang tinggi ba!:,rl aspek kebolehgunaan (skor min = 3.86) dan mesra penggunanya (skor min = 3.90). Manakala ba!:,rl aspek WPPBK memotivasikan pengguna (skor min = 3.75) adalah di tahap yang sederhana. Secara keseluruhannya pula bagi tahap keberkesanan (skor rnin=3.82) telah diperolehi dan bagi pengujian hipotesis dapatan yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pe1~jar pendidikan berterusan dan staf unit pendidikan berterusan terhadap keberkesanan \VPPBK. Oleh itu, hasil kajian menunjukkan WPPBK dapat membantu Unit Pendidikan Berterusan di dalam mempromosikan pendidikan berterusan di KUiTTHO. Pengkaji mencadangkan supaya WPPBK ini dimurnikan lagi dengan pelbagai maklumat terkini serta lebih terperinci untuk memudahkan para pengguna memperolehi maklumat.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LC Special aspects of education
L Education > LC Special aspects of education > LC5201-6660.4 Education extension. Adult education. Continuing education
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 07 Feb 2023 03:27
Last Modified: 07 Feb 2023 03:27
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8183

Actions (login required)

View Item View Item