Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di makmal: satu tinjauan di Politeknik Kota Bharu

Mohd Nawawi, Nazlein (2002) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di makmal: satu tinjauan di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p NAZLEIN MOHD NAWAWI.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
NAZLEIN MOHD NAWAWI COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (378kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NAZLEIN MOHD NAWAWI WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (45MB) | Request a copy

Abstract

Laporan Projek Sarjana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk "Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di Makmal : Satu Tinjauan di Politeknik Kota Bham (PKB)". Kajian ini bertujuan untuk meninjau tallap perlaksanaan di makmal, tallap penyediaan peralatan di makmal, tallap keselamatan makrnal, tahap keberkesanan P&P di makrnal dan mengenalpasti faktor-faktor yang signifikan dalam penentuan keberkesanan P&P di makmal. Sampel kajian adalah seramai 61 orang respond en. Kajian adalall berbentuk tinjauan yang menggunakan dua jenis instrumen kajian dalarn mendapatkan data iaitu borang soal selidik dan temubual. Kesemua data dianalisis dan dikemukakan dalarn bentuk analisis statistik secara deskriptif dan secara inferensi. Taburan skor min digunakan tmtuk pengukuran tahap perlaksanaan P&P di makmal, tahap penyediaan peralatan di malanal, tahap keselarnatan makrnal dan tallap keberkesanan P&P di malanal. Korelasi Pearson telah digunakan untuk melihat hubungan antara perlaksanaan P&P di makmal, penyediaan peralatan di malanal dan keselarnatan makmal dengan keberkesanan P&P di makrnal yang menunjukkan ia adalall di tallap yang sederhana. Kajian menunjukkan bahawa perlaksanaan P&P di makmal, penyediaan peralatan di makrnal dan keselarnatan malanal adalah di tallap yang memuaskan. Melalui penggunaan Regresi Pelbagai pula, hasil kajian menunjukkan ballawa perlaksanaan P&P di makrnal, penyediaan peralatan di makrnal dan keselarnatan makmal menyumbang kepada 54.4% vaIians dalarn keberkesanan P&P di makmal pada tallap signifikan 0.01. Keselamatan makmal adalall penentu yang paling signifikan dalam keberkesanan P&P di makmal. Oi akhir kajiaIl ini, pengkaji mencadangkan agar (i) disediakan manual makmal, (ii) peningkataIl kepada tallap keselamatan makmaL (iii) penyediaan peralatan yang mencukupi, (iv) peruntukan untuk pengendalian makmal dan (v) peningkatan kepada produk yang dibanglmkan untuk kajian akan datang.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Q Science > Q Science (General) > Q1-295 General
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 07 Feb 2023 03:29
Last Modified: 07 Feb 2023 03:29
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8195

Actions (login required)

View Item View Item