Analisis keperluan pengguna bagi menghasilkan papan cerita untuk perisian pembelajaran amali: ujian ayakan bagi matapelajaran kejuruteraan jalan raya

Abd Salam, Suhaila Azura (2004) Analisis keperluan pengguna bagi menghasilkan papan cerita untuk perisian pembelajaran amali: ujian ayakan bagi matapelajaran kejuruteraan jalan raya. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p SUHAILA AZURA ABD SALAM.pdf

Download (819kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
SUHAILA AZURA ABD SALAM COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (277kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SUHAILA AZURA ABD SALAM WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (18MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan papan cerita bagi membangunkan perisian multimedia untuk ujikaji makmal Kejuruteraan lalan Raya iaitu Ujian Ayakan. Kajian ini lebih menumpukan kepada penganalisisan keperIuan pelajar yang merangkumi aspek isi kandungan matapelajaran, mesra pengguna, unsur motivasi dan aspek kefahaman. Responden kajian ini terdiri daripada 42 orang pelajar semester IV, Diploma Kejuruteraan A warn yang bertindak sebagai pengguna dan mengambil latihan amali makmal Kejuruteraan lalan Raya. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif atau perihal menggunakan kaedah tinjauan dan data diperolehi melalui kaedah mengedarkan borang soal selidik. Kaedah ini dilakukan bagi mendapatkan respon untuk membuat analisis tahap keperIuan dan kriteria-kriteria yang dikehendaki oleh pengguna. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan program Statistical Package for Sosial Science (SPSS versi 10.0) bagi mendapatkan kekerapan taburan, peratus, nilai min dan nilai skor min bagi setiap bahagian item dalam borang soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa item-item pada setiap bahagian memberikan aras skor min di antara 3.01 hingga 4.5. Maka setiap keperJuan dan kehendak tersebut diaplikasikan dalam merekabentuk papan cerita. Papan cerita yang dihasilkan bertindak sebagai medium penghubungan di antara perekabentuk dengan pembangun perisian pendidikan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TE Highway engineering. Roads and pavements
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 02 May 2023 02:12
Last Modified: 02 May 2023 02:12
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8633

Actions (login required)

View Item View Item