Aplikasi laman web dalam p&p amali hidraulik

Syed Ali Jamalullail, Syed Muwayat (2003) Aplikasi laman web dalam p&p amali hidraulik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p SYED MUWAYAT MAQBUL SYED ALI JAMALULLAIL.pdf

Download (740kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
SYED MUWAYAT MAQBUL SYED ALI JAMALULLAIL COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (283kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
SYED MUWAYAT MAQBUL SYED ALI JAMALULLAIL WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (23MB) | Request a copy

Abstract

Satu kajian telah dilakukan untuk membangunkan laman web amali Hidraulik dalam usaha mempelbagaikan penggunaan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, P&P. Melalui kaedah temubual pada peringkat awal kajian, didapati bahawa sebilangan pelajar tidak berketrampilan dan berkeyakinan menjalankan amali Hidraulik berdasarkan prosedur sediada. Sehubungan dengan itu pelajar masih mengharapkan tunjukajar daripada pendidik sebagai panduan. Justeru itu, pengkaji berusaha menukarkan corak P&P yang berpusatkan pendidik kepada lebih berpusatkan pelajar sendiri dengan pengaplikasian laman web amali Hidraulik yang menggabungkan elemen-elemen multimedia sebagai satu alternatifbaru. Soal seiidik dan temubuai telah digunakan bagi menilai laman web yang telah dibangunkan itu. Sekumpulan pelajar Ijazah Srujana Muda Kejuruteraan Awam KUiTTHO yang mengambil subjek tersebut denganjumlahnya seramai 78 orang telah dipilih sebagai responden. Penilaian adalah berdasarkan kepada persepsi responden terhadap tiga faktor iaitu penggunaan laman web; kesesuaian rekabentuk antaramuka dan interaksi; keselesaan dan kesenangan pengguna. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data-data kajian dan faktor-faktor tersebut diinterpretasikan berdasarkan nilai min dan sisihan piawai. Hasilan kajian ini mendapati bahawa laman web dapat diaplikasikan dalam P&P amali Hidraulik dan dicadangkan pakej pembelajaran ini dimuatkan secara on-line pada masa akan datang.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TC Hydraulic engineering. Ocean engineering
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 02 May 2023 02:12
Last Modified: 02 May 2023 02:12
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8635

Actions (login required)

View Item View Item