Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat

Kamarulzaman, Karim (2001) Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik : satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p KARTINI KAMARULZAMAN.pdf

Download (661kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
KARTINI KAMARULZAMAN COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (280kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
KARTINI KAMARULZAMAN WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini beijudul " Tinjauan mengenai keperluan latihan industri dalam program latihan pensyarah politeknik : Satu kajian kes di kalangan graduan Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Program ini merupakan salah satu program persediaan keijaya dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional yang terdapat di negara ini. Peda masa kini program ini tidak mengandungi komponen penempatan latihan industri sebagai salah satu skop pengajiannya. Oleh yang demikian, adalah menjadi hasrat kajian ini untuk mengenalpasti samada komponen pendedahan pra-keijaya dalam bentuk latihan industri diperlukan dalam program persediaan keijaya seperti program Saijana Pendidikan ini. Seramai 86 responden terdiri daripada kelompok pelajar Semester Akhir Saijana Pendidikan (Teknikal) dipilih sebagai mewakili keseluruhan populasi pelajar program ini. Kelompok ini dipilih kerana mereka telah mengikuti hampir keseluruhan komponen program termasuk telah menjalani sesi praktikum di politeknik selama 12 minggu. Maklumbalas diperolehi melalui soal selidik, temubual dan pemerhatian pengkaji sendiri dan disokong melalui kajian perpustakaan. Maklumbalas seterusnya dianalisa secara statistik menggunakan nilai min, sisihan piawai dan ANOVA sehala dengan menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat pendapat yang kukuh di kalangan responden terhadap kemungkinan memasukkan komponen latihan industri dalam program persediaan keijaya. Keseluruhannya responden percaya bahawa kemasukkan komponen ini dalam program persediaan keijaya, akan dapat meningkatkan tahap kesediaan bakal-bakal graduan terhadap kerjaya yang bakal diceburi, khususnya dalam bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional di Negara ini.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LC Special aspects of education
L Education > LC Special aspects of education > LC980-1099.5 Types of education
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 02 May 2023 02:15
Last Modified: 02 May 2023 02:15
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8683

Actions (login required)

View Item View Item