Penerapan kemahiran insaniah melalui pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum di Fakulti Pendidikan Teknikal

Razak, Nor Rapidah (2008) Penerapan kemahiran insaniah melalui pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum di Fakulti Pendidikan Teknikal. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img] Text
24p NOR RAPIDAH RAZAK.pdf

Download (762kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
NOR RAPIDAH RAZAK COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (342kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NOR RAPIDAH RAZAK WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (27MB) | Request a copy

Abstract

Pengangguran dalam kalangan siswazah bukan disebabkan pencapaian akademik tetapi disebabkan kemahiran insaniah yang kurang diberi penekanan dalam sistem pendidikan. Sehubungan itu, kajian ini dijalankan adalah untuk mengenai pasti elemen kemahiran insaniah yang diterapkan dan ciri pembelajaran koperatif yang dipratikkan dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum. Selain itu, kajian ini juga mengenai pasti hubungan antara kemahiran insaniah dan pembelajaran koperatif. Rekabentuk kajian ini adalah berdasarkan kaedah kuantitatif deskriptif. Sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar Sarjana Muda dan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional iaitu seramai 256 orang. Data-data diperolehi dengan menggunakan instrumen kajian iaitu borang soal selidik. Analisis kajian dilaksanakan dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 12.0 yang melibatkan ujian deskriptif dan ujian inferensi. Dapatan kajian ini dianalisis menggunakan nilai skor min bagi elemen kemahiran insaniah dan ciri pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum. Dapatan kajian menunjukkan kesemua elemen kemahiran insaniah diterapkan pada tahap yang tinggi dan hanya satu elemen sahaja diterapkan pada tahap yang sederhana dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum. Bagi ciri pembelajaran koperatif pula, dapatan menunjukkan kesemua ciri dipratikkan pada tahap yang tinggi. Manakala analisis kolerasi Pearson digunakan untuk menguji hipotesis pada aras 0.05. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa wujud hubungan yang signifikan antara kemahiran insaniah dan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum. Oleh itu, kemahiran insaniah dan pembelajaran koperatif perlu diterapkan dalam kalangan pelajar dalam mata pelajaran pengurusan kokurikulum.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LC Special aspects of education
L Education > LC Special aspects of education > LC980-1099.5 Types of education
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 18 Jun 2023 01:39
Last Modified: 18 Jun 2023 01:39
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/8998

Actions (login required)

View Item View Item