Pembangunan dan penilaian cd interaktif proses pemodelan hubungan data dalam mata pelajaran sistem pangkalan data (BTI 2083) di KUiTTHO.

Ahmad, Izyani (2003) Pembangunan dan penilaian cd interaktif proses pemodelan hubungan data dalam mata pelajaran sistem pangkalan data (BTI 2083) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
1188Kb

Abstract

Kajian ini adalah bertujuan untuk membangun dan menilai Modul Pembelajaran Berkomputer (MPB) berasaskan CD Interaktif Proses Pemodelan Hubungan Data bagi mata pelajaran Sistem Pangkalan Data yang dihasilkan oleh pengkaji. Pembangunan CD Interaktif Bagi Proses Pemodelan Hubungan Data melibatkan kajian tentang kesesuaian isi kandungan, strategi pengaj aran dan pembelajaran, antaramuka pengguna serta permasalahan pemasangan dalam perisian ini. Seramai 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar kursus Ijazah Sarjana muda Teknologi Maklumat tahun kedua di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn dipilih untuk menilai perisian yang dibangunkan dengan mengedarkan borang soal selidik beserta perisian modul. Kemudian, data yang didapati dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 11.0 untuk mencari nilai min, peratus kekerapan dan. Analisis skor min mendapati, kesesuaian isi kandungan mendapat 4.06, strategi pengajaran dan pembelajaran 3.96, antaramuka pengguna 3.96 dan permasalahan pemasangan 4.10. Daripada dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan bahawa modul pembelajaran berkomputer CD Interaktif yang dihasilkan memenuhi keperluan pengguna.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:905
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:20 Apr 2011 11:54
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page