Hubungan emosi malu dan penglibatan murid prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas

Masduki, Masadliahani (2016) Hubungan emosi malu dan penglibatan murid prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

WarningThere is a more recent version of this item available.

[img]
Preview
PDF
1224Kb

Abstract

Tujuan Pendidikan Awal adalah untuk memperkembangkan potensi dan melahirkan murid yang berkemahiran. Namun, terdapat segelintir murid mempunyai masalah emosi maluyangmemberi kesan terhadap perkembangankemahiranmereka. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan emosi maludan penglibatan murid prasekolah terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Kajianinimerupakan kajiantinjauan berbentuk deskriptif. Sampel bagi kajian ini adalah terdiri daripada 118murid Prasekolah Kementerian PendidikanMalaysia (KPM) daerahSegamatyangpemaludimanamuridyangterlibatdiwakili oleh gurukelasmerekauntukmembuat penilaian.Terdapatduafasakajiansebenardimanafasapertamabertujuan mendapatkan populasimurid ‘pemalu’tanpa melabeldanfasakeduamelibatkan pengedaran borang soal selidik yang sebenar.Datayang diperolehidimasukkan ke dalam perisian SPSS versi 22.0 dandianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Hasil analisis menunjukkan bahawa tahapmalumuridketikasesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asasditahapyangtinggisementara penglibatan murid pula adalah rendah. Tidak terdapat perbezaan tahap malu yang signifikan di antara murid lelaki dan perempuan, tetapi terdapat hubungan negatif yang kuat di antara tahap malu dan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Dapatan kajian ini berguna kepada guruguru serta pentadbir sekolah untuk merancang strategi bagi mengatasi sifat malu dan meningkatkan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF511-593 Affection. Feeling. Emotion
ID Code:9075
Deposited By:Mr. Mohammad Shaifulrip Ithnin
Deposited On:19 Apr 2017 16:40
Last Modified:05 Jun 2017 08:56

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page