Kajian kesesuaian terhadap pembinaan modul pembelajaran kendiri (mpk) sistem wang dan bank (mswb) di kalangan pelajar semester satu diploma perakaunan di Politeknik Kota Bharu

Fauzi, Siti Nor (2003) Kajian kesesuaian terhadap pembinaan modul pembelajaran kendiri (mpk) sistem wang dan bank (mswb) di kalangan pelajar semester satu diploma perakaunan di Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

[img]
Preview
PDF
1219Kb

Abstract

Modul Pembelajaran Kendiri Sistem Wang dan Bank (MSWB) merupakan satu kaedah pembelajaran yang mengambilkira perbezaan individu. Tujuan utama kajian ini dibuat adalah untuk mengkaji kesesuaian penggunaan modul bagi mata pelajaran Prinsip Ekonomi (PI 106) untuk tajuk Sistem Wang Dan Bank. Manakala tujuan yang kedua adalah untuk melihat sama ada MSWB ini boleh menarik minat pelajar serta mampu memotivasikan mereka dan yang ketiga adalah untuk melihat kebolehlaksanaan MSWB tersebut di Politeknik pada masa akan datang. Kajian ini adalah berbentuk tinjauan yang melibatkan 45 orang responden yang mengambil kursus Diploma Perakaunan di Politeknik Kota Bharu sesi 2003/2004. Hasil kajian adalah berdasarkan kepada dapatan yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan. Maklum balas yang diperolehi melalui soal selidik ini telah dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 10.0 untuk mencari skor min dan peratus maklum balas responden. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa modul yang dibina sesuai untuk pelajar sasaran di mana skor min yang tinggi telah diperolehi. Hasil dapatan juga menunjukkan penerimaan responden yang positif terhadap MSWB untuk digunakan oleh pelajar serta dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa cadangan dikemukakan di akhir bab bagi meningkatkan lagi kualiti penghasilan MPK sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Individualized instruction,economics study and teaching
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education
ID Code:910
Deposited By:Khairunnisa Ahmad
Deposited On:19 Apr 2011 10:38
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page