Model hubungan antara kepimpinan guru besar, beban tugas dan kepuasan kerja guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)

Nordin, Mohd Norazmi (2020) Model hubungan antara kepimpinan guru besar, beban tugas dan kepuasan kerja guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Doctoral thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img] Text
24p MOHD NORAZMI NORDIN.pdf

Download (12MB)
[img] Text (Copyright Declaration)
MOHD NORAZMI NORDIN COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (13MB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
MOHD NORAZMI NORDIN WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (14MB) | Request a copy

Abstract

Beban tugas guru merupakan isu yang berpanjangan bagi guru-guru di seluruh Malaysia amnya dan bagi guru-guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) khasnya. Isu ini masih membelenggu dan belum menemui jalan penyelesaiannya. Antara faktor utama yang menyebabkan isu ini berlaku adalah kepimpinan guru besar. Keadaan ini memberikan kesan kepada kepuasan kerja guru-guru PPKI. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan Model Hubungan Antara Kepimpinan Guru Besar, Beban Tugas dan Kepuasan Kerja Guru PPKI bagi mengatasi isu beban tugas guru PPKI. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah Sequential Exploratory Design (SED) yang melibatkan kaedah kualitatif (temubual) dan kuantitatif (soal selidik). Pada fasa pertama, pendekatan kualitatif digunakan. Temubual dijalankan dan dianalisis secara analisis tematik. Pada fasa kuantitatif, elemen-elemen yang diperoleh melalui analisis tematik, digunakan untuk membangunkan set soal selidik. Seterusnya, kajian rintis dilakukan dan dianalisis menggunakan Model Pengukuran Rasch dengan perisian Winstep. Soal selidik yang telah dikemaskini diedarkan kepada 400 orang guru-guru PPKI dalam negeri Johor mengikut daerah. Data kajian tersebut dianalisis menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM) dengan perisian AMOS 21. Hasil analisis menunjukkan setiap item dan dimensi mencatatkan nilai factor loading >0.5 serta memenuhi kriteria kesepadanan bagi membina Model Hubungan Antara Kepimpinan Guru Besar, Beban Tugas dan Kepuasan Kerja Guru PPKI. Dapatan juga menunjukkan bahawa kepimpinan guru besar mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap beban tugas guru. Manakala beban tugas guru mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Namun, konstruk kepimpinan guru besar mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja guru. Implikasi pembangunan Model Hubungan Antara Kepimpinan Guru Besar, Beban Tugas dan Kepuasan Kerja Guru PPKI ini adalah untuk dijadikan rujukan kepada pihak guru besar di PPKI dalam mengamalkan kepimpinan yang bersesuaian

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1705-2286 Education and training of teachers and administrators > LB1775-1785 Professional aspects of teaching and school administrators. Vocational guidance
L Education > LB Theory and practice of education > LB2300-2430 Higher education
Divisions: Faculty of Technical and Vocational Education > Department of Vocational Education
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 09 Sep 2021 02:49
Last Modified: 09 Sep 2021 02:49
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/913

Actions (login required)

View Item View Item