Kajian kemahiran pelajar sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi.

Ismail, Norhayati (2002) Kajian kemahiran pelajar sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
1157Kb

Abstract

Projek ini adalah untuk mengkaji kemahiran pelajar sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional semester 3 KUiTTHO membangunkan courseware pendidikan dari segi teknologi dan teori pedagogi. Sampel kajian terdiri daripada 49 orang pelajar semester tiga kursus sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn sesi 2000/2001. Perolehan data adalah melalui temubual, pemerhatian dan borang soal selidik yang telah diedarkan kepada pelajar-pelajar tersebut. Pengkaji memberi tumpuan kepada persoalan kajian yang melihat kepada empat aspek iaitu, jenis-jenis pekakasan dan perisian pembangunan courseware, kemahiran pengendalian perkakasan dan perisian pembangunan courseware, aplikasi pedagogi dalam courseware dan proses pembangunan courseware. Dapatan kajian menunjukkan terdapat keperluan meningkatkan pendedahan dan kemahiran pembangunan courseware pelajar sarjana dari segi teknologi dan pedagogi.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:923
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:05 May 2011 08:12
Last Modified:05 May 2011 08:12

Repository Staff Only: item control page