Kajian kesesuaian pembinaan panduan menghasilkan projek bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrk KUiTTHO dalam persekitaran latihan berasaskan komputer

Ab Rahman, Azmanirah (2002) Kajian kesesuaian pembinaan panduan menghasilkan projek bagi pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrk KUiTTHO dalam persekitaran latihan berasaskan komputer. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
790Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji kesesuaian panduan menghasilkan Projek untuk pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik. Panduan ini dihasilkan dalam bentuk CD interaktif berasaskan persekitaran Computer Based Training. Kajian ini adalah secara penilaian dan instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Seramai 30 orang responden yang terdiri dari pelajar semester akhir yang mengambil matapelajaran projek (DTE 3182) di KUiTTHO dipilih secara rawak bagi menjawab soal selidik. Data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for Science Series (SPSS) versi 10.0 secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa Rekabentuk Skrin, Motivasi, Kesesuaian Pengguna dan Kefahaman adalah sesuai manakala Rekabentuk Antaramuka berada pada tahap kurang sesuai. Adalah diharapkan pembangunan koswer ini dapat membantu pelajar menghasilkan projek tahun akhir mereka dengan baik.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering > TK1-300 Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering
ID Code:936
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:20 Apr 2011 10:03
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page