Penghasilan modul pembelajaran interaktif bagi pengautomatan industri

Lim, Johnson Soon Chong (2003) Penghasilan modul pembelajaran interaktif bagi pengautomatan industri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p JOHNSON LIM SOON CHONG.pdf

Download (730kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
JOHNSON LIM SOON CHONG COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (209kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
JOHNSON LIM SOON CHONG WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (23MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini bertujuan menghasilkan suatu modul pembelajaran interakiif dalam benhlk CD - ROM yang menggunakan elemen multimedia dan mengkaji kesesllaian penggunaannya dalam mcmbantu pcmahaman pelajar. Mata pelajaran yang dikaji ialah Pengautomatan Industri dengan fokus diberikan terhadap Teknologi Pnelll11atik. Rekabentuk kajian yang digunakan dalam pcnyelidikan ini ialah kajian kuantitatiF. Prototaip produk yang dihasilkan disahkan terlebih dahulu oleh beberapa orang pakar isi kandungan dan pengajaran. Setelah pengesahan prod uk, kajian ditemskan dengan pengedaran produk dan soal selidik kepada 32 orang pelajar Diploma dalam bidang Kejumteraan Mekanikal yang sedang mengikuti kursus Pengautomatan Industri. Aspek - aspek yang dikaji bagi produk yang dihasilkan adalah isi kandllngan. strategi pengajaran, persembahan pengajaran serta penggl.lnaan perisian. Kesesuaian perlaksanaan modul pembelajaran ini sebagai bahan pembelajaran alternatifjuga dikaji. Dapatan kajian mendapati bahawa produk yang dihasilkan adalah mcncpati kriteria-kriteria yang dikchendaki dari pelbagai aspck yang dikaji scpcrti isi kandungan, strategi pengajaran, persembahan pengajaran serta penggunaan perisian. Produk yang dihasilkan adalah didapati sesuai l.Intuk digunakan sebagai bahan pembel<tiaran altematifyang membantu pembelajaran pneumatik dalam mala pelajaran Pengautomatan Indllstri

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:12
Last Modified: 16 Aug 2023 07:12
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9670

Actions (login required)

View Item View Item