Penghasilan CD interaktif Pengenalan Kepada Multimedia (CDiPKM) sebagai ABBM : kajian penggunaannya ke atas pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO)

Ahmad Zaki, Munirah (2004) Penghasilan CD interaktif Pengenalan Kepada Multimedia (CDiPKM) sebagai ABBM : kajian penggunaannya ke atas pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p MUNIRAH AHMAD ZAKI.pdf

Download (649kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
MUNIRAH AHMAD ZAKI COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (212kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
MUNIRAH AHMAD ZAKI WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (29MB) | Request a copy

Abstract

Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) penting bagi sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sejajar dengan perkembangan bidang teknologi kini, ABBM berbantukan komputer semakin banyak dihasilkan bagi meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Kajian yang dijalankan adalah mengenai Penghasilan CD InteraktifPengenalan Kepada Multimedia Sebagai ABBM: Kajian Penggunaan Ke Atas Pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Kajian ini bertujuan mengukur sejauhmana kesesuaian produk yang dihasilkan sebagai ABBM, sejauhmana produk yang dihasilkan memudahkan proses pembelajaran responden dan sejauhmana produk dapat mengubah sikap pelajar terhadap matapelajaran yang terlibat. Sampel yang terlibat seramai 40 orang, dipilih secara rawak daripada keseluruhan populasi yang dikaji. Pengulnrran dibuat berdasarkan respon daripada sekumpulan responden terhadap penggunaan produk yang dihasilkan melalui borang soal selidik. Penganalisaan data dibuat menggunakan Statistical Packagesfor Social Sciences (SPSS) 11.5 dan dinyatakan dalam bentuk skor min dan sisihan piawai. Hasil analisis data menyatakan, produk yang dihasilkan didapati mempunyai tahap kebolehgunaan yang tinggi dari segi kesesuaiannya sebagai ABBM, dari segi memudahkan atau membantu proses pembelajaran, dan dari segi mengubah sikap pelajar dengan purata nilai skor min masing-masing 4.09, 4.01, dan 3.88. Secara kesimpulannya, kajian yang dijalankan telah mencapai objek'iif dan menjawab persoalan kajian

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:12
Last Modified: 16 Aug 2023 07:12
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9679

Actions (login required)

View Item View Item