Kesesuaian penggunaan perisian pendidikan berbentuk CD ROM dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Hashim, Noor Azlina (2002) Kesesuaian penggunaan perisian pendidikan berbentuk CD ROM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p NOOR AZLINA HASHIM.pdf

Download (891kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
NOOR AZLINA HASHIM COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (335kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NOOR AZLINA HASHIM WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Teknologi maklumat dan komunikasi (lCT) memainkan peranan yang penting dalam era globalisasi .. Perkembangan ICT telah memberi perubahan dalam semua sektor termasuk sektor pendidikan. Berikutan dengan itu proses pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya berlaku dalam persekitaran yang kondusifyang mengoptimumkan penggunan lCT. Sejajar dengan itu, maka kajian ini dijalankan dengan matlarnat untuk mereka bentuk dan mengkaji kesesuaian pengajaran dan pembeJajaran berbantukan komputer iaitu dengan menggunakan perisian pendidikan. Peri sian ini dibina menggunakan alat pengarangan Microsofi Frontpage 2000. Ujian pra dan pasca dijaJankan terhadap 30 orang respond en untuk mengetahui sarna ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar dalam kedua-dua ujian tersebut. Untuk meninjau sarna ada perisian tersebut sesuai digunakan dalarn proses pembeJajaran, soal selidik diedarkan kepada responden yang sarna. Hasil kajian mendapati bal1awa terdapat perbezaan statistik yang signifikan terhadap pencapaian ujian pra dan pasca yang dijalankan. Hasil kajian juga rnendapati bahawa peri sian yang dibangunkan sesuai digunakan dalarn proses pengajaran dan pembelajaran

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:12
Last Modified: 16 Aug 2023 07:12
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9680

Actions (login required)

View Item View Item