Tinjauan kesesuaian perisian interaktif yang dibina berdasarkan papan cerita bagi topik Pengenalan Kepada Multimedia

Rosli, Norlini (2004) Tinjauan kesesuaian perisian interaktif yang dibina berdasarkan papan cerita bagi topik Pengenalan Kepada Multimedia. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img] Text
24p NORLINI ROSLI.pdf

Download (643kB)
[img] Text (Copyright Declaration)
NORLINI ROSLI COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (217kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
NORLINI ROSLI WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (56MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian perisian multimedia interak."1if yang dibangunkan berasaskan pada papan cerita yang telah dihasilkan oleh pengkaji. Tiga dimensi kriteria multimedia digunakan untuk menilai perisian multimedia iaitu kandungan perisian, stTategi pembelajaran dan reka bentuk antara muka perisian ini. Dimensi~imensi irii felah diubahstiai·kepada bentUk yang Iebihmudali untuk mendapatkan maklumbalas daripada sam pel kajian. Kajian ini telah dijalankan ke atas pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Seramai 65 orang pelajar telah diambil sebagai sam pel. Satu set soal selidik diedarkan kepada pelajar bersama-sama dengan prototaip perisian yang hendak dinilai. Data-data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 10.0 for Windows. Kaedah statistik berbentuk peratusan dan digunakan untuk menerangkan dapatan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa perisian multimedia interaktifbertajuk Pengenalan Kepada Multimedia ini dapat diterima olch pelajar sebagai alat pembelajaran berbantukan komputer (PBK). Selain itu dapatan kajian juga menunjukkan masih banyak lagi elemen yang perlu diperbaiki dan ditambah untuk meningkatkan kualiti perisian multimedia ini

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1025-1050.75 Teaching (Principles and practice)
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:13
Last Modified: 16 Aug 2023 07:13
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/9682

Actions (login required)

View Item View Item